fbpx

A.I. Assets Presets ฟังค์ชั่นการปรับเปลี่ยนเหรียญอัตโนมัติตามเงื่อนไข

ฟังค์ชั่นการปรับเปลี่ยนเหรียญอัตโนมัติตามเงื่อนไข เป็นการปรับเหรียญที่เลือกในพอร์ตด้วยเงื่อนไขที่ถูกเลือกไว้ล่วงหน้า ยกตัวอย่างเช่น Top Market Cap 30 จะเป็นการเลือกเหรียญ ที่มี Market Cap สูงสุดในตลาด (อ้างอิงข้อมูลจาก coinmarketcap.com) โดยจะทำการเปลี่ยนรายการของเหรียญทุกวัน โดยที่ Presets ในปัจจุบันจะมีดังต่อไปนี้ 

 • Top 10 Market cap
  เหรียญมี Market สูงสุด 10 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Top 20 Market cap
  เหรียญมี Market สูงสุด 20 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Top 30 Market cap
  เหรียญมี Market สูงสุด 30 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Top 30 Market cap Ema Crossover TF-1D
  เหรียญมีสัญญาณ EMA12-25 ตัดขึ้น และ เป็นเหรียญ Market สูงสุด 30 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Top 50 Market cap Ema Crossover TF-1D
  เหรียญมีสัญญาณ EMA12-25 ตัดขึ้น และ เป็นเหรียญ Market สูงสุด 50 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Last 30 in Top 100 Market cap
  เหรียญที่อยู่ท้ายสุด 30 อันดับสุดท้าย ของเหรียญ Market สูงสุด 100 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Defi in Top 100 Market cap
  เหรียญที่เป็นของ Platform DEFI และ เป็นเหรียญ Market สูงสุด 100 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Smart Contracts in Top 100
  เหรียญที่เป็น Smart Contracts และ เป็นเหรียญ Market สูงสุด 100 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Platform in Top 100 Market cap
  เหรียญที่มี Platform เบื้องหลัง และ เป็นเหรียญ Market สูงสุด 100 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin
 • Mineable in Top 100 Market cap
  เหรียญที่เป็นเหรียญที่สามารถขุดได้ เป็นเหรียญ Market สูงสุด 100 อันดับแรก และ มีคู่เทรดกับ USDT ใน Binance ไม่นับรวม Stable Coin และ Wrapped Coin

ทำไม Presets ส่วนใหญ่ อ้างอิงจาก Top Market Cap?
หลักการที่ง่ายที่สุดที่จะอธิบายเหตุผลของการเลือก Top Market Cap เพราะ Top Market Cap เองเป็นเหรียญที่เป็นปัจจัยส่วนมากในการปรับตัวของตลาด และ มีราคาที่หยับตามสัญญาณทางเทคนิคที่บอท และ คนส่วนใหญ่ใช้มากกว่าเหรียญที่มี Market Cap ขนาดเล็ก อีกทั้งยังเป็นเหรียญที่มักจะเป็นที่นิยมในการถือ ถ้าหากเปรียบเทียบง่ายๆ อาจจะมองเหมือน SET50 และ SET100 ในตลาดหุ้น จึงเป็นหลักเกณฑ์ที่ง่ายที่สุดในการกรองเหรียญเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะเปลี่ยนเหรียญบ่อยๆ แต่ยังสามารถที่จะตามการเติมโตของตลาดได้ทันนั่นเอง