fbpx

How It Works: AI-Enabled Trading

AI-Enabled Trading ในแพคเกจ Premium

การใช้เทคนิควิเคราะห์ดัชนีต่างๆ (Index) เพื่อช่วยในการปรับสัดส่วนของ Asset Allocation ให้เป็นไปตามเทรนด์ของตลาด และเทรดตามที่นักลงทุนเลือกตัดสินใจลงทุน

โดยบอทจะมีการอาศัยค่ากราฟเทคนิคมาประกอบด้วย เช่น หาก AI คาดการณ์ว่าเหรียญบางเหรียญกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น บอทจะปรับ % เพิ่มขึ้นรอไว้เพื่อให้ซื้อมาเพิ่มเพื่อทำกำไรในช่วงที่ราคาขึ้น

หลักการ Rebalancing แบบปกติ

ในทุกๆครั้งที่ ScalesBot เริ่มทำงาน ตามปกติ ScalesBot จะทำการ Rebalance เหรียญแต่ละเหรียญด้วย value ที่เป็น USD ให้ตรงกับสัดส่วนที่นักลงทุนกำหนดไว้ ตามภาพตัวอย่าง จะเห็นว่ามีการกำหนดเหรียญต่างๆไว้เป็นสัดส่วนที่เหรียญละ 20% จำนวน 5 เหรียญ

ในกรณี Rebalancing ปกติ (ไม่มี AI) ทุกครั้งที่ ScalesBot ทำงาน ระบบจะคำนวณ Portfolio Rebalancing ตามมูลค่าแต่ละเหรียญที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อซื้อขายปรับให้มูลค่าของทุกเหรียญกลับมาเป็นสัดส่วนที่กำหนดไว้ คือ 20% เสมอ

โหมด AI-Enabled Trading

สำหรับ mode AI enabled นั้นทุกๆครั้งที่ ScalesBot เร่ิมทำงานในจังหวะของการคิดอัตราส่วน ScalesBot จะนำสัดส่วนเดิม มาคิดคำนวณร่วมกับ Market trend ในขณะนั้น โดยดูจากตัวชี้วัดทางเทคนิค ​(Technical indicator) ต่างๆ อาทิ ​MA และ ​RSI เป็นต้น โดยนำดัชนีเหล่านั้นมาดูเพื่อช่วยปรับสัดส่วนที่กำหนด โดยอาจจะมีการเพิ่มอัตราส่วนขึ้น หรือลดอัตราส่วนของแต่ละเหรียญลงขึ้นกับสถานการณ์ในตลาดของเหรียญนั้นๆ ทำให้ผลลัพธ์หลังจาก ScalesBot ทำการ rebalance ของ mode AI เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นอาจจะทำให้มีการถือเหรียญที่ไม่ตรงกับอัตราส่วนเดิมที่เคยกำหนดไว้ ตามภาพตัวอย่าง

หมายเหตุ : การปรับสัดส่วนใน mode AI เป็นการปรับเพียงแค่ชั่วคราวตามสภาพตลาดในช่วงเวลานั้นๆ สัดส่วนหลักที่นักลงทุนเป็นผู้กำหนดจะไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนไป

สำหรับลูกค้า Premium ที่ใช้งาน AI สามารถปรับ AI Timeframe เพื่อให้ AI ดูสัญญาณในระยะยาวขึ้นหรือสั้นลง ตอบสนองกับการเคลื่อนไหวของตลาดได้ตามต้องการ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ตัวอย่างเปรียบเทียบความแตกต่างของ 2 แพคเกจ

หมายเหตุ : ภาพประกอบเพื่อความเข้าใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นคำแนะนำทางการเงินจากทาง ScalesBot การลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยัน ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต