fbpx

การตั้งค่า Asset Allocation

การตั้งค่า Asset Allocation

เมื่อเข้าสู่ระบบ ScalesBot ให้กดที่ Config Portfolio เพื่อตั้งค่าบัญชี เช่นเดียวกับการทำ Account Information และ API Key ในส่วนด้านล่างของหน้าจอ จะเป็นส่วนของการตั้งค่า Asset Allocation % ของพอร์ตที่ต้องการให้เทรด

การเพิ่มเหรียญและปรับสัดส่วน

ให้พิมพ์หรือเลือกเหรียญ Cryptocurrency ที่ต้องการ และหลังจากนั้นให้ปรับ Weight เพิ่มลดตามน้ำหนักที่ต้องการลงทุน ระบบจะคำนวณออกมาเป็น % ให้โดยอัตโนมัติ และแสดงกราฟทางขวามือ

ทั้งนี้ โปรดทราบไว้ว่า ScalesBot A.I. นั้น บอทจะทำงานตามสัดส่วนที่ตั้งไว้ในหน้าจอนี้เป็นพื้นฐาน โดยที่จะมีการปรับเพิ่มลดสัดส่วนบ้างเล็กน้อยตามที่ระบบเห็นเหมาะสมในจังหวะนั้นๆ ของตลาด ทำให้จำนวน Asset Allocation จริงอาจจะไม่ตรงกับค่าที่ตั้งไว้ในนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานของ AI ด้วย ซึ่งหลักการทำงานของ AI นักลงทุนสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

การลบเหรียญ

หากต้องการลบเหรียญออกจากพอร์ต ให้ปรับ Weight ลดลงจนเป็น 0 หรือกดลบอีกครั้งเพื่อลบออกไปเลย 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานต้องเข้าใจหลักการว่า บอทจะเทรดตามคำสั่งสัดส่วนที่นักลงทุนกำหนดในส่วนนี้เท่านั้น นั่นหมายถึงนักลงทุนต้องเป็นผู้กำหนดเหรียญที่จะลงทุนและสัดส่วนเอง ในกรณีที่ในพอร์ตมีเหรียญอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุใน configuration นี้อยู่ก่อนหน้า ในการรันของบอท บอทจะทำรายการขายเหรียญอื่น เพื่อมาซื้อเฉพาะเหรียญที่กำหนดในหน้า configuration นี้เท่านั้น