fbpx

Bitcoin Node คืออะไร และส่งผลอย่างไรต่อระบบของ Bitcoin ?

โหนดมีความสำคัญอย่างมากต่อบล็อกเชน เพราะโหนดทุกโหนดจะต้องเชื่อมต่อ สื่อสารกัน ตรวจสอบความถูกต้องและรักษาความปลอดภัยให้กับบล็อกเชน

คำจำกัดความของคำว่าโหนดหรือ Node อาจแตกต่างกันไปตามบริบท และเมื่อพูดถึงในบริบทของด้านคอมพิวเตอร์หรือโทรคมนาคม โหนดของเครือข่ายนั้นเป็นจุดที่สามารถสร้าง รับ หรือส่งข้อความได้  โดยโหนดนั้นจะทำหน้าที่เป็นดั่งจุดแจกจ่ายหรือเป็นจุดสิ้นสุดของการสื่อสาร ซึ่งโหนดแต่ละตัวจะประกอบด้วยอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพ แต่บางกรณีก็มีการใช้โหนดเสมือนที่อยู่บนคลาวด์หรือเซิฟเวอร์ต่างๆ 

และในบทความนี้ ScalesBot จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับโหนดของ Bitcoin ประเภทต่างๆ กันครับ

Bitcoin node

ในบริบทของบล็อกเชนซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นระบบแบบกระจายอำนาจ เครือข่ายโหนดของ Bitcoin ที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่ทำให้ Bitcoin ถูกใช้เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจแบบ Peer-to-Peer (P2P) และด้วยวิธีการออกแบบของ Bitcoin มันจึงสามารถต่อต้านควบคุมหรือแทรกแซงจากตัวกลางใดๆ ได้ 

ดังนั้น โหนดของ Bitcoin จึงทำหน้าที่เป็นจุดสื่อสารที่ทำหน้าที่ต่างกัน โดยโหนดเหล่านี้จะสามารถรับและส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมภายในเครือข่ายแบบกระจายอำนาจโดยใช้โปรโตคอลแบบ Peer-to-Peer ของ Bitcoin ได้ อย่างไรก็ตาม โหนดแต่ละตัวจะถูกกำหนดให้ทำหน้าที่ตามฟังก์ชันเฉพาะ และมีประเภทต่างๆ ดังนี้

Full node

Full nodeคือโหนดที่สนับสนุนและให้ความปลอดภัยกับ Bitcoin อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในเครือข่าย โหนดเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นโหนดที่คอยตรวจสอบความถูกต้องของระบบ เนื่องจากโหนดเหล่านี้จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบธุรกรรมและบล็อกที่ขัดต่อกฎฉันทามติของระบบ 

ไม่เพียงเท่านั้น Full node ยังสามารถที่จะส่งต่อธุรกรรมและสร้างบล็อกใหม่ให้กับบล็อกเชนได้อีกด้วย 

โดย Full node จะดาวน์โหลดสำเนาของเครือข่าย Bitcoin ในทุกๆ บล็อกและธุรกรรม ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถที่จะสร้าง Full node ของ Bitcoin ได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน แต่ซอฟต์แวร์ซึ่งใช้ในการสร้างโหนดที่นิยมมากที่สุดคือ Bitcoin Core 

และนี่คือข้อกำหนดขั้นต่ำในการเปิดใช้ Full node ของ Bitcoin Core

  • เดสก์ท็อปหรือแล็ปท็อปที่มี Windows, Mac OS X หรือ Linux เวอร์ชันล่าสุด
  • พื้นที่ว่างในดิสก์ 200GB
  • หน่วยความจำ 2GB (RAM)
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยความเร็วในการอัพโหลดอย่างน้อย 50 kB/s
  • การเปิดใช้ Full node อาจจะมีการใช้งานการอัปโหลดเท่ากับหรือมากกว่า 200 GB/เดือน และการใช้งานการดาวน์โหลดเท่ากับหรือมากกว่า 20 GB/เดือน โดยคุณจะต้องดาวน์โหลดสำเนาต่างๆ ประมาณ ~200GB เมื่อคุณเปิดใช้งาน Full node เป็นครั้งแรก
  • โหนดเต็มของคุณควรทำงานได้อย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อวัน และจะดีมากถ้าสามารถเปิดใช้ได้อย่างต่อเนื่อง (24 ชั่วโมง/7 วัน)

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ดำเนินการ Full node จะไม่ได้รับรางวัลเหมือนกับเหล่านักขุด 

Listening node (Super node)

โดยพื้นฐานแล้ว Listening node หรือ Super node คือ Full node ที่เปิดเป็นสาธารณะ โหนดรูปแบบนี้สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลกับโหนดอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับมันได้ ดังนั้น Super node จึงเป็นจุดแจกจ่ายที่สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งข้อมูลและเป็นช่องทางการสื่อสาร

โดยปกติแล้ว Super node ที่เชื่อถือได้จะต้องทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และมีการเชื่อมต่อที่สามารถส่งข้อมูล ประวัติของการทำงานและข้อมูลธุรกรรมไปยังโหนดต่างๆ ทั่วโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าว Super node จึงต้องการพลังในการคำนวณและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับ Full node รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะ

Miners Node

ผู้ที่สนใจในการขุด Bitcoin ต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการขุดเฉพาะทาง โดยนักขุดจะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ดีพอสำหรับการดำเนินงานโหนดและจะต้องมีซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่สามารถจะดำเนินการขุดได้ เมื่อการตรวจสอบการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บล็อกจะเข้าร่วมบล็อกเชน และผู้ขุดจะได้รับรางวัลในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัล ยกตัวอย่างเช่น นักขุด Bitcoin จะได้รับ Bitcoin เป็นรางวัลสำหรับการขุดของพวกเขา

นักขุดสามารถเลือกที่จะขุดด้วยตัวคนเดียวหรือทำงานแบบเป็นกลุ่มได้  โดยโหนดแบบผู้ขุดคนเดียวจะเป็นการดำเนินงานโหนดด้วยตนเอง ส่วนนักขุดใน Pool จะเป็นการทำงานร่วมกัน โดยนักขุดแต่ละคนจะมีส่วนในการสนับสนุนทรัพยากรในการคำนวณ (Hash power) ใน Pool ซึ่งจะมีผู้ดูแล Pool คอยจัดการความเรียบร้อยของโหนดเหล่านั้น 

Lightweight or SPV clients

โหนดประเภทนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม Simplified Payment Verification (SPV) clients โดย Lightweight clients คือ clients ที่ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย Bitcoin แต่ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น Full node ซึ่ง SPV คือวิธีการที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่าธุรกรรมถูกรวมอยู่ในบล็อกหรือไม่ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดข้อมูลบล็อกทั้งหมด โดยวิธีนี้จะโหลดมาเฉพาะส่วน Header ของแต่ละ Block มาเก็บไว้ และจะใช้ Bloom Filter (Query Database) จาก Full Node และดึงข้อมูลที่เราอยากได้มาดู ทำให้ SPV clients ไม่มีส่วนในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย เนื่องจากไม่ได้เก็บสำเนาของบล็อกเชนและไม่เข้าร่วมในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม 

Key Takeaway

โหนดประเภทต่างๆ สามารถสื่อสารกันผ่านโปรโตคอล P2P ของเครือข่าย Bitcoin และด้วยการทำเช่นนี้ มันจะเป็นการรับประกันความสมบูรณ์ของระบบ โหนดที่ทำงานผิดปกติหรือพยายามเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจะถูกตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยโหนดที่คอยตรวจสอบความถูกต้องภายในระบบ ซึ่งโหนดเหล่านั้นจะถูกตัดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบ

สมัครสมาชิก ScalesBot วันนี้ ใช้งานฟรีทันที 7 วัน

ScalesBot A.I. เครื่องมือบริหารพอร์ตคริปโทฯ ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการติดตามตลาด และสร้างกำไรได้จริงโดยอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยี A.I.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scalesbot.com/
หรือหากต้องการทดลอง Backtest ย้อนหลังก่อนตัดสินใจสมัคร https://app.scalesbot.com/backtest

อ้างอิง : LINK