fbpx

Getting Started with ScalesBot

ก่อนเริ่มต้นต้องเตรียมอะไรบ้าง

หากคุณมีครบทุกอย่างข้างต้นแล้ว ก็สามารถเริ่มต้นกับ ScalesBot ได้เลย!

ตั้งแต่ 23 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป ทาง Binance จะเปิดให้ผู้ใช้งานที่ผ่านขั้นตอนการยืนยันตัวตน (Identity Verification) เรียบร้อยแล้วเท่านั้น สามารถใช้งาน Binance API ได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการ ScalesBot ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนทั้ง basic account verification และ intermediate verification ให้เรียบร้อย เพื่อให้ ScalesBot สามารถเทรดบน Binance API ได้ตามปกติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่