fbpx

ปัญหาการเชื่อมต่อ ScalesBot เข้ากับ API Key ของ Exchange

เชื่อมต่อ API ไม่ผ่าน แก้ไขอย่างไรดี?

หากพบปัญหาการแจ้งเตือนจาก LINE Notify ว่าไม่สามารถเชื่อมต่อ API กับ Exchange ได้ โดยจะพบข้อความปัญหาดังนี้

ScalesBot: ข้อมูล API-KEY ไม่ได้รับสิทธิ์ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย กรุณาตรวจสอบและเปิดการทำงานอีกครั้ง

คุณสามารถตรวจสอบตามขั้นตอนต่างๆ ด้านล่างนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ทั้งนี้ปัญหานี้ อาจเกิดขึ้นซ้ำได้หลังจากแก้ไขไปแล้วก็ตาม เนื่องจากด้วยการจัดการความปลอดภัยของ Exchange เอง อาจมีการ Inactive API ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือเปลี่ยนไปตามนโยบายของแต่ละ Exchange ดังนั้น หากคุณได้รับข้อความแจ้งเตือน API สามารถใช้การตรวจสอบในขั้นตอนเหล่านี้ ทำซ้ำได้เช่นเดิม

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบว่าเลือกการเชื่อมต่อไปยัง Exchange ใด และถูกต้องหรือไม่

เข้าสู่ระบบจัดการบอทได้ที่ https://app.scalesbot.com/account และเลือกบอทที่พบปัญหาดังกล่าว กดปุ่ม Configure Portfolio (ตั้งค่าบอท) และกดปุ่ม Edit ที่การตั้งค่า API KEY (ตามภาพ)

ตรวจสอบว่าได้เลือก Exchange ถูกต้อง  (เช่น BINANCE, Gate.io, OKX, หรือ FTX) และในช่อง API KEY และ API Secret นั้นมีชุดรหัสตัวเลขและตัวอักษรกรอกไว้ (ไม่เว้นว่าง)

ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบของ Exchange ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบว่า API Key ดังกล่าวนั้นได้เปิดใช้งานถูกต้อง

โดยหลักแล้ว ตัวเลข API Key และ API Secret จะต้องตรงกับชุดตัวอักษรที่นำไปใส่ในหน้าตั้งค่าของบอท

อัพเดทเพิ่มเติม 14/2/2023 สำหรับ Binance ให้นำข้อมูล Whitelisted IP ไประบุใน API ด้วย เพื่อให้ระบบสามารถ Enable Spot Trading ได้ โดยให้นำชุดตัวเลขในช่อง WHITELIST IP ของสมาชิก ไปกรอกในหน้าจอสร้าง API ของ Binance

และแนะนำให้ตรวจสอบว่า API ดังกล่าว ได้มีการให้สิทธิสำหรับ Enable Spot & Margin Trading (สำหรับ Binance) และ Read & Write (สำหรับ Gate) ด้วย (ตามภาพ) หากไม่ได้กำหนดสิทธิตรงนี้ จะทำให้บอทไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทาง API ได้

กำหนดสิทธิ Spot/Margin Trade: Read & Write สำหรับ Gate.io
  กำหนดสิทธิ Enable Spot & Margin Trading สำหรับ Binance

ขั้นตอนที่ 3 หลังแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบว่าได้ทำการเปิด (ON) บอทตัวที่มีปัญหาดังกล่าว (เนื่องจากบอทที่มีปัญหาจะปิดการทำงานอัตโนมัติ)