fbpx

Reserve & Preset Addition

2 ฟีเจอร์ใหม่
  • Reserved assets (เหรียญยกเว้น ไม่ให้บอทเข้าเทรด)
    เป็นการตั้งค่าเหรียญที่บอกจะไม่เข้าไปทำการซื้อขาย แม้ว่าจะมีอยู่ใน Preset หรือ List ที่เหลือไว้ด้านล่าง สามารถใช้งานเพื่อทำการกันเหรียญไว้ถือยาก หรือ Take profit ก็สามารถทำได้เช่นกัน
  • Additional Assets (เหรียญเพิ่มเติมจากชุดตั้งค่าเหรียญ)
    เป็นการตั้งค่าเหรียญเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเหรียญบากเหรียญที่ไม่มีอยู่ในชุดเหรียญที่เลือกไว้เป็นการชั่วคราว